Els nostres principis bàsics

A la cooperativa de consum les Garrofes del Vendrell ens basem en el consum ecològic i responsable, proveint-nos bàsicament d’aliments de producció local i, puntual- ment, d’àmbit regional per tal d’abastir totes les neces- sitats dels socis, fent del consum un acte conscient i ètic.

¿Què entenem per consum ecològic?

Productes respectuosos amb l’entorn i el consumidor. De producció agrària ecològica i no modificats genèticament. Distribuïts i envasats amb la mínima generació de residus. I de producció pròxima i, per tant, evitant un ús excessiu del transport. És a dir, produccions sosteni- bles amb el medi ambient i que beneficien els sistemes naturals.

¿Què entenem per consum responsable?

Un consum conscient i crític que fomenta hàbits de compra saludables. És a dir, compres planificades, optimitzades i ordenades, evitant les adquisicions compulsives i prioritzant allò que realment necessitem. Preferim l’adquisició de productes directament al productor, d’àmbit local, i que siguin de temporada. Per a una gestió agrària més respectuosa amb l’entorn i els cicles vitals de l’ésser humà.

Som les garrofes

garrofes_web

Som el grup de consum ecològic i responsable Les Garrofes del Vendrell i del Baix Penedès. Som 20 famílies que ens hem organitzat per obtenir productes ecològics i de proxmitat.

Tu també pots fer-ho si ho vols.

Com funcionem?

Funcionem amb un organització assambleària; tots els socis proposem, debatem, votem i decidim els aspectes relatius al grup de compra: l’entrada de nous productors, possibles tallers, nous socis o qualsevol tema relacionat amb l’operativa del grup que sigui susceptible de millora. Fem reunions periòdiques per tal de posar en comú totes aquestes qüestions.

Tots els integrants tenim una participació activa en aquest projecte. Ens hem organitzat en grups de treball especialitzats per tal de facilitar el correcte funciona- ment dels diferents aspectes del grup.

Què fem?

De moment, una compra setmanal de fruita, verdura i pa. Puntualment s’han adquirit aviram, ous i llegum. Paral·lelament a l’adquisició d’aliments, s’han organitzat diversos tallers de temàtica relacionada amb el nostres valors (taller de pa ecològic, sabons artesans o conserves d’aliments).